Hesbaye

Informatie over de regio

De Haspengouw (Frans: Hesbaye) regio wordt gekenmerkt door een glooiend landschap van zeer vruchtbare gronden die gebruikt worden voor landbouw en veeteelt.
Ten behoeve van de landbouw bevinden zich er vele betonwegen die alleen toegankelijk zijn voor landbouwverkeer en fietsers. Dat betekent wel dat in zaaitijd en oogsttijd bij regenachtig weer de betonwegen kunnen worden overspoeld door zand uit omliggende akkers (mede vanwege het ontbreken van sloten langs de akkers).